o nama

Advokatsku kancelariju Bajić&Popović čini dinamičan i iskusan tim advokata, čiji je cilj da svojim klijentima pruži efikasnu, profesionalnu i kvalitetnu pravnu uslugu.

Vjera Vuković

Advokatski pripravnik

Kontakt

Oblasti rada

  • Parnica
  • Privredno pravo
  • Zaštita ljudskih prava
  • Porodično pravo

Strani jezici

  • Engleski

Biografija

Vjera je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2020. godine. U toku studija pohađala je praksu u Osnovnom sudu u Novom Sadu, praksu kod Zaštitnika građana u Beogradu, bila je i učesnik Pravne klinike za izbegličko pravo.

Deo pripravničkog staža provela je kod Javnog izvršitelja u Vrbasu, dok se Advokatskoj kancelariji Bajić&Popović pridružila 2021. godine.

Vjera učestvuje u pružanju pravnih usluga u oblasti parničnog postupka, privrednog prava i zaštite ljudskih prava.

Kao advokatski pripravnik član je Advokatske komore Vojvodine (2020).

Govori engleski jezik.