o nama

Advokatsku kancelariju Bajić&Popović čini dinamičan i iskusan tim advokata, čiji je cilj da svojim klijentima pruži efikasnu, profesionalnu i kvalitetnu pravnu uslugu.

Sofija Udicki

Advokatski pripravnik

Kontakt

Oblasti rada

  • Parnica
  • Privredno pravo
  • Zaštita ljudskih prava
  • Radno pravo
  • Pravo intelektualne svojine

Strani jezici

  • Engleski
  • Nemački

Biografija

Sofija je među prvima u generaciji diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine. Tokom studija se opredelila za Međunarodno-pravni smer, te je stekla posebna znanja u oblasti ljudskih prava, diplomatskog i konzularnog prava, međunarodnog radnog prava, kao i arbitražnog prava. Tokom studija obavljala je stručnu praksu kod advokata u trajanju od 4 meseca. Trenutno pohađa Master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde se usavršava u oblasti prava intelektualne svojine.

Ubrzo nakon stečene diplome pridružila se timu Advokatske kancelarije Bajić & Popović.

Sofija učestvuje u pružanju pravnih usluga u oblasti parničnog postupka, privrednog prava i zaštite ljudskih prava.

Kao advokatski pripravnik član je Advokatske komore Vojvodine (2021).

Govori engleski jezik – FCE (First Certificate in English) izdat od strane Cambridge Assesment International Education. Govori nemački jezik na B1 nivou.