o nama

Advokatsku kancelariju Bajić&Popović čini dinamičan i iskusan tim advokata, čiji je cilj da svojim klijentima pruži efikasnu, profesionalnu i kvalitetnu pravnu uslugu.

Ognjen Radojčić

Advokat

Kontakt

Oblasti rada

  • Privredno pravo
  • Poresko pravo
  • Obligaciono pravo
  • Parnica
  • Javne nabavke
  • Prava stranaca
  • Zaštita životne sredine

Strani jezici

  • Engleski

Biografija

Ognjen je diplomirao na Pravnom fakultetu Univeziteta u Novom Sadu 2018. godine i iste godine se pridružio timu Advokatske kancelarije Bajić&Popović. 2020. godine položio je pravosudni ispit sa odlikama, a 2021. godine advokatski ispit.

Ognjen je specijalizovan u oblasti privrednog i obligacionog prava, poreskih, parničnih i postupaka povodom javnih nabavki, dok se specijalizuje u oblasti zaštite prava stranaca, IT prava i zaštite životne sredine.

Govori engleski jezik.