o nama

Advokatsku kancelariju Bajić&Popović čini dinamičan i iskusan tim advokata, čiji je cilj da svojim klijentima pruži efikasnu, profesionalnu i kvalitetnu pravnu uslugu.

Miodrag Janković

Advokat/Partner

Kontakt

Oblasti rada

  • Ugovorno pravo međunarodne trgovine
  • Pravo intelektualne svojine
  • IT & Internet pravo
  • Parnično pravo

Strani jezici

  • Engleski

Biografija

Miodrag je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2008. godine od kada je i deo tima Advokatske kancelarije Bajić&Popović.

Nedugo po dolasku u kancelariju Miodrag je postao deo tima koji je najčešće bio zadužen za pripremu značajnih komercijalnih ugovora, što ga je dalje usmerilo i na akademskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, na kojima je 2010. godine završni rad pisao na temu “Ugovorna šteta prema načelima UNIDROIT” i stekao zvanje Master pravnik.

Danas, osim specijalizovanih znanja iz oblasti međunarodne trgovine, Miodrag se najčešće suočava sa izazovima koje nameću pitanja Prava intelektualne svojine i IT & Internet prava.

Miodrag je član Advokatske komore Vojvodine od 2011. godine. Govori engleski jezik.