o nama

Advokatsku kancelariju Bajić&Popović čini dinamičan i iskusan tim advokata, čiji je cilj da svojim klijentima pruži efikasnu, profesionalnu i kvalitetnu pravnu uslugu.

Milica Popović

Advokat

Kontakt

Oblasti rada

  • Privredno pravo
  • Radno pravo
  • Zaštita podataka o ličnosti
  • Pravo konkurencije
  • Međunarodna trgovinska arbitraža
  • Prava stranaca
  • Prekršajno pravo i privredni prestupi

Strani jezici

  • Engleski

Biografija

Milica je diplomirala 2016. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu kao jedan od najuspešnijih studenata generacije. Tokom studija učestvovala na najprestižnijem svetskom takmičenju iz oblasti međunarodne arbitraže “Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot”. Master studije iz oblasti međunarodnog privrednog prava završila je 2018. godine odbranom master rada na temu “Načelo savesnosti i poštenja u međunarodnoj trgovini”.

Deo pripravničkog staža provela je u Osnovnom sudu u Novom Sadu, dok se Advokatskoj kancelariji Bajić&Popović pridružila 2017. godine. Miličin delokrug rada je u oblastima privrednog prava, prava stranaca, radnog i prekršajnog prava, a posebno se usavršila u oblasti zaštite podataka o ličnosti (GDPR), te međunarodnog arbitražnog prava. Znanje iz oblasti međunarodnog arbitražnog prava unapredila je 2018. godine pohađanjem “Arbitration Academy Summer Course” u Parizu, kao jedini stipendista iz Republike Srbije.

Od 2020. godine upisana je kao advokat u Advokatsku komoru Vojvodine i Srbije.

Govori engleski jezik.