o nama

Advokatsku kancelariju Bajić&Popović čini dinamičan i iskusan tim advokata, čiji je cilj da svojim klijentima pruži efikasnu, profesionalnu i kvalitetnu pravnu uslugu.

Jelena Amidžić

Advokat/Partner

Kontakt

Oblasti rada

  • Intelektualna svojina
  • Zaštita podataka o ličnosti
  • Svojinsko pravo/nepokretnosti
  • Upravno pravo
  • Privredno pravo

Strani jezici

  • Engleski

Biografija

Jelena Amidžić je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Nakon polaganja pravosudnog i advokatskog ispita, svoju karijeru usmerila je ka advokatskoj profesiji i pridružila se timu Advokatske kancelarija Bajić&Popović. Položila je stručni ispit pred Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije i stekla zvanje Zastupnika za intelektualnu svojinu za znake razlikovanja (žig, industrijski dizajn i oznake geografskog porekla). Trenutno pohađa master studije na Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, smer Evropske studije.

Tokom rada se specijalizovala za pružanje pravnih usluga u oblasti intelektualne svojine i zaštite podataka o ličnosti, u okviru kojih tema se redovno usavršava kroz stručne domaće i međunarodne seminare. U oblasti intelektualne svojine, radila je na više due diligence izveštaja i postupaka zaštite žigova, industrijskog dizajna i autorskih dela, kako za domaće tako i za strane kompanije. Pored navedenog, delokrug njenog delovanja je i upravno pravo, predstavke pred Evropskim sudom za ljudska prava, parnični postupak i svojinsko pravo vezano za nepokretnosti.

Član je Advokatske komore Novog Sada i Advokatske komore Srbije. Govori engleski jezik.