o nama

Advokatsku kancelariju Bajić&Popović čini dinamičan i iskusan tim advokata, čiji je cilj da svojim klijentima pruži efikasnu, profesionalnu i kvalitetnu pravnu uslugu.

Jelena Amidžić

Advokat

Kontakt

Oblasti rada

  • Zaštita podataka o ličnosti
  • Intelektualna svojina
  • Svojinsko pravo/nepokretnosti
  • Upravno pravo
  • Privredno pravo

Strani jezici

  • Engleski

Biografija

Jelena Amidžić je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Nakon polaganja pravosudnog i advokatskog ispita, svoju karijeru usmerila je ka advokatskoj profesiji i pridružila se timu Advokatske kancelarija Bajić&Popović. Trenutno pohađa master studije na Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, smer Evropske studije.

Tokom rada se specijalizovala za pružanje pravnih usluga u oblasti zaštite podataka o ličnosti i intelektualne svojine, u okviru kojih tema se redovno usavršava kroz stručne međunarodne seminare. U navedenoj oblasti radila na više due diligence izveštaja u oblasti intelektualne svojine, kako za domaće tako i za strane kompanije. Pored navedenog, delokrug njenog delovanja je i upravno pravo, predstavke pred Evropskim sudom za ljudska prava, parnični postupak i svojinsko pravo vezano za nepokretnosti.

Član je Advokatske komore Novog Sada i Advokatske komore Srbije. Govori engleski jezik.