o nama

Advokatsku kancelariju Bajić&Popović čini dinamičan i iskusan tim advokata, čiji je cilj da svojim klijentima pruži efikasnu, profesionalnu i kvalitetnu pravnu uslugu.

Filip Durutović

Advokat

Kontakt

Oblasti rada

  • Radno pravo
  • Zaštita ljudskih prava
  • Parnica
  • Privredno pravo

Strani jezici

  • Engleski
  • Italijanski

Biografija

Filip je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2020. godine i iste godine se pridružio timu Advokatske kancelarije Bajić&Popović. Trenutno pohađa Master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde se usavršava u oblastima Ugovornog prava međunarodne trgovine, Prava konkurencije, Međunarodne zaštite ljudskih prava i Međunarodnih sudova i arbitraža.

Filip učestvuje u pružanju pravnih usluga u oblasti parničnih postupaka, privrednog prava, zaštite ljudskih prava i radnog prava na strani poslodavca.

Kao advokatski pripravnik član je Advokatske komore Vojvodine (2020). Govori engleski i italijanski jezik.