O nama

Advokatsku kancelariju Bajić&Popović čini dinamičan i iskusan tim advokata, čiji je cilj da svojim klijentima pruži efikasnu, profesionalnu i kvalitetnu pravnu uslugu.

Profil

Ognjen Radojčić


Kontakt

e-mail:  ognjen.radojcic@bplaw.co.rs
tel: +381 21 472 89 89
      +381 21 661 47 74

Oblasti rada

  • Privredno pravo
  • Poresko pravo
  • Zaštita životne sredine
  • Transportno pravo
  • Javne nabavke
  • Obligaciono pravo
  • Parnica

Strani jezici

  • Engleski

Biografija

Ognjen je diplomirao na Pravnom fakultetu Univeziteta u Novom Sadu 2018. godine i iste godine se pridružio timu Advokatske kancelarije Bajić&Popović. 2020. godine položio je pravosudni ispit sa odlikama, a 2021. godine advokatski ispit.

Ognjen se specijalizuje u pravcu oblasti privrednog prava, poreskih postupaka pred organima uprave i upravnim sudom, životne sredine u oblasti upravljanja otpadom, transportnog prava prevoza tereta i putnika, postupaka povodom javnih nabavki.

Govori engleski jezik.